Kết quả quay thử XSMT ngày 23/01/2023 - Quay thử xổ số miền Trung

Kết quả quay thử xổ số Miền Trung ngày 23/01/2023

GiảiHuếPhú Yên
G.88754
G.7626547
G.6376448416459954002192949
G.535388765
G.48434720510244734312861096430395481481926280153574001008851132714270345
G.386864062798550014913
G.21790037420
G.11062602984
G.ÐB046700479031